Hệ thống Booking Online - chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả nhất

3 chiến lược thu hút khách hàng đặt phòng qua hệ thống Asiky Booking Online giúp tăng lượng doanh thu cho khách sạn. Các trang OTAs có đóng góp không nhỏ trong việc lấp đầy phòng trống và thu hút khách hàng cho khách sạn, nhà hàng. Nhưng lại mang đến nhiều trở ngại...

xem thêm
Hệ thống Booking Online - chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả nhất
4 lời khuyên giúp khách sạn tăng đặt phòng qua Booking System Pro Asiky

4 lời khuyên giúp khách sạn tăng đặt phòng qua Booking System Pro Asiky

4 lời khuyên giúp khách sạn tăng lượng đặt phòng qua Booking System Pro. Việc tăng lượng đặt phòng qua Asiky Booking System Pro sẽ giúp khách sạn giảm được chi phí hoa hồng cho các trang trung gian và xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng. 

xem thêm

Asiky Hotel Booking System - Giải pháp bán phòng trực tuyến chuyên nghiệp

Hệ thống Asiky Booking System - Giải pháp bán phòng trực tuyến chuyên nghiệp. Hệ thống Asiky Booking System được thành lập năm 2015 bởi các chuyên viên lập trình hàng đầu am hiểu về nghiệp vụ khách sạn, resort cũng như việc bán phòng của khách sạn...

xem thêm
Asiky Hotel Booking System - Giải pháp bán phòng trực tuyến chuyên nghiệp
5 cách tăng khách hàng qua phần mềm đặt phòng trực tuyến

5 cách tăng khách hàng qua phần mềm đặt phòng trực tuyến

5 cách tăng lượng khách hàng qua phần mềm đặt phòng trực tuyến. Kênh đặt phòng trực tuyến (website) ngày càng trở nên quan trọng chiếm tỷ lệ lớn trong doanh thu khách sạn. Sử dụng phần mềm đặt phòng trực tuyến không phải trả hoa hồng và khách sạn...

xem thêm

Phần mềm đặt phòng khách sạn chuyên nghiệp

Thương mại điện tử đã mở ra một giải pháp bán phòng hiệu quả dành cho khách sạn. Đó là cài đặt phần mềm đặt phòng khách sạn ngay trên website khách sạn giúp việc đặt phòng của khách hàng được thuận tiện...

xem thêm
Phần mềm đặt phòng khách sạn chuyên nghiệp
Page 2 of 8