Bạn có bao nhiêu phòng ở khách sạn ?

6 Tháng

Tiết kiệm 5%

US $ 13 Hàng tháng

Giảm ngay 5%

Tặng miễn phí cài đặt SSL 1 năm

Không thu bất kỳ phí hoa hồng nào khi có đặt phòng

Hệ thống đặt phòng hoạt động hoàn toàn trên tên miền của khách sạn không trỏ sang trang thứ 2

Tùy biến cho thương hiệu, nội dung độc lập hoàn toàn.

Giao diện thân thiện cho mọi thiết bị

Khả năng thanh toán tất cả các ngân hàng và thẻ quốc tế

12 tháng

Tiết kiệm 10%

US $ 12 Hàng tháng

Tặng thêm 1 tháng

Giảm ngay 10%

Tặng miễn phí cài đặt SSL 1 năm

Không thu bất kỳ phí hoa hồng nào khi có đặt phòng

Hệ thống đặt phòng hoạt động hoàn toàn trên tên miền của khách sạn không trỏ sang trang thứ 2

Tùy biến cho thương hiệu, nội dung độc lập hoàn toàn.

Giao diện thân thiện cho mọi thiết bị

Khả năng thanh toán tất cả các ngân hàng và thẻ quốc tế

24 tháng

Tiết kiệm 15%

US $ 11 Hàng tháng

Tặng thêm 3 tháng

Giảm ngay 15%

Tặng miễn phí cài đặt SSL 1 năm

Không thu bất kỳ phí hoa hồng nào khi có đặt phòng

Hệ thống đặt phòng hoạt động hoàn toàn trên tên miền của khách sạn không trỏ sang trang thứ 2

Tùy biến cho thương hiệu, nội dung độc lập hoàn toàn.

Giao diện thân thiện cho mọi thiết bị

Khả năng thanh toán tất cả các ngân hàng và thẻ quốc tế