Bạn có bao nhiêu phòng ở khách sạn ?
( Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức thu phí )

Thu phí cố định

Thu theo phần trăm

6 Tháng

Tiết kiệm 5%

US $ 13 Hàng tháng

Giảm ngay 5%

Tặng miễn phí cài đặt SSL 1 năm

Không thu bất kỳ phí hoa hồng nào khi có đặt phòng

Hệ thống đặt phòng hoạt động hoàn toàn trên tên miền của khách sạn không trỏ sang trang thứ 2

Tùy biến cho thương hiệu, nội dung độc lập hoàn toàn.

Giao diện thân thiện cho mọi thiết bị

Khả năng thanh toán tất cả các ngân hàng và thẻ quốc tế

12 tháng

Tiết kiệm 10%

US $ 12 Hàng tháng

Tặng thêm 1 tháng

Giảm ngay 10%

Tặng miễn phí cài đặt SSL 1 năm

Không thu bất kỳ phí hoa hồng nào khi có đặt phòng

Hệ thống đặt phòng hoạt động hoàn toàn trên tên miền của khách sạn không trỏ sang trang thứ 2

Tùy biến cho thương hiệu, nội dung độc lập hoàn toàn.

Giao diện thân thiện cho mọi thiết bị

Khả năng thanh toán tất cả các ngân hàng và thẻ quốc tế

24 tháng

Tiết kiệm 15%

US $ 11 Hàng tháng

Tặng thêm 3 tháng

Giảm ngay 15%

Tặng miễn phí cài đặt SSL 1 năm

Không thu bất kỳ phí hoa hồng nào khi có đặt phòng

Hệ thống đặt phòng hoạt động hoàn toàn trên tên miền của khách sạn không trỏ sang trang thứ 2

Tùy biến cho thương hiệu, nội dung độc lập hoàn toàn.

Giao diện thân thiện cho mọi thiết bị

Khả năng thanh toán tất cả các ngân hàng và thẻ quốc tế

6 Tháng

5 % / Booking

Phí cài đặt 100$

Cài đặt SSL 350.000đ/năm

Hệ thống đặt phòng hoạt động hoàn toàn trên tên miền của khách sạn không trỏ sang trang thứ 2

Tùy biến cho thương hiệu, nội dung độc lập hoàn toàn

Giao diện thân thiện cho mọi thiết bị

Khả năng thanh toán tất cả các ngân hàng và thẻ quốc tế

12 tháng

5 % / Booking

Phí cài đặt 100$

Tặng miễn phí cài đặt SSL 1 năm

Hệ thống đặt phòng hoạt động hoàn toàn trên tên miền của khách sạn không trỏ sang trang thứ 2

Tùy biến cho thương hiệu, nội dung độc lập hoàn toàn

Giao diện thân thiện cho mọi thiết bị

Khả năng thanh toán tất cả các ngân hàng và thẻ quốc tế

36 tháng

5 % / Booking

Phí cài đặt 100$

Miễn phí 1 năm sử dụng phần mềm

Tặng miễn phí cài đặt SSL 1 năm

Hệ thống đặt phòng hoạt động hoàn toàn trên tên miền của khách sạn không trỏ sang trang thứ 2

Tùy biến cho thương hiệu, nội dung độc lập hoàn toàn

Giao diện thân thiện cho mọi thiết bị

Khả năng thanh toán tất cả các ngân hàng và thẻ quốc tế