Những lưu ý để quản lý khách sạn hiệu quả

Kinh doanh khách sạn mang lại lợi nhuận cao nhưng để tồn tại và phát triển trong ngành này đòi hỏi cách thức chiến lược quản lý khách sạn hợp lý...Các nhà quản lý khách sạn nên dự báo nhu cầu khách hàng, điều chỉnh nhân sự hợp lý....

xem thêm
Những lưu ý để quản lý khách sạn hiệu quả
Đẩy mạnh bán phòng với chiến dịch Email marketing thông minh

Đẩy mạnh bán phòng với chiến dịch Email marketing thông minh

Email marketing giúp khách sạn tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng, đặc biệt với các khách hàng tổ chức...Các khách sạn cần xây dựng chiến dịch email marketing thông minh để bán phòng hiệu quả như tiêu đề, nội dung, thời gian chiến dịch...

xem thêm
Page 11 of 11