Không giới hạn băng thông

Băng thông không giới hạn

Asiky cung cấp cho bạn website với tốc độ truy cập vượt trội, băng thông không bị giới hạn bởi người truy cập là trong nước hay quốc tế. Đảm bảo mang lại những trải nghiệm tốt cho người dùng khi truy cập vào website

Hệ thống máy chủ mạnh mẽ

Asiky sử dụng hệ thống máy chủ mạnh mẽ, đảm bảo website của bạn chạy ổn định và mọi dữ liệu được bảo mật ở mức độ cao nhất

Hệ thống máy chủ mạnh mẽ
Sao lưu dữ liệu liên tục

Sao lưu dữ liệu liên tục

Hệ thống của chúng tôi mỗi ngày đều thực hiện backup dữ liệu của bạn để đảm bảo không có sự cố nào về dữ liệu có thể xảy ra với website của khách sạn

Hỗ trợ 24/7

Với Asiky bạn luôn có 1 đội ngũ kỹ thuật sẵn sàng trợ giúp bạn bất cứ lúc nào, để đảm bảo website của khách sạn luôn chạy ổn định

Hỗ trợ 24\7

Chuyên viên tư vấn

Luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7